Uczniowie wszystkich klas zaangażowali się na rzecz pomocy Ukrainie. Działania były natychmiastowe.
W wolontariacie wzięła udział cała społeczność szkolna. Dzięki wrażliwości, chęci pomocy i hojności oraz zaangażowaniu udało się zebrać ponad 200 kg żywności, a także duży karton środków higienicznych. Wszystkie dary zostały przekazane OSP w Grębocicach.
Dzielenie się tym, co mamy – to dobry nawyk.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za okazane serce i aktywny udział w akcji charytatywnej „Solidarni z Ukrainą”.

Organizator akcji p. Patrycja Rosenberger.