Dokumenty szkolne

Statut Szkoły 2020 (PDF 820 KB)

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy (PDF 2,00 MB)

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Data Wydarzenie
4 września 2023 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
11 września 2023 r. Zebrania z rodzicami
14 października 2023 r. Dzień Edukacji Narodowej – sobota
1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych – dzień wolny (środa)
11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości – sobota
6 – 10 listopada 2023 r. Zebrania z rodzicami
do 21 grudnia 2023 r. Poinformowanie ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną
do 21 grudnia 2023 r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach wyższej niż niedostateczna oraz ocenie zachowania wyższej niż naganna.
do 12 stycznia 2024 r. Wystawienie ocen
23 – 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
30 stycznia 2024 r. (wtorek) Rada klasyfikacyjna – koniec I półrocza (90 dni);
II półrocze 94 dni
6 stycznia 2024 r. Trzech Króli – dzień wolny (sobota)
31 stycznia – 2 lutego 2024 r. Zebrania z rodzicami – wywiadówki
15 – 28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe
12 – 16 lutego 2024 r. Gala Talentów. Rozdanie listów gratulacyjnych
11 – 15 marca 2024 r. Zebrania z rodzicami
28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2024 r. Święto Pracy – dzień wolny (środa)
3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3- go Maja (piątek)
6 – 10 maja 2024 r. Zebrania z rodzicami
do 10 maja 2024 r. Poinformowanie ucznia i jego rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną
14, 15 i 16 maja 2024 r. Egzaminy ósmoklasisty
do 29 maja 2024 r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach wyższej niż niedostateczna oraz ocenie zachowania wyższej niż naganna.
30 maja 2024 r. Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)
7 czerwca 2024 r. Wystawienie ocen
11 czerwca 2024 r. (wtorek) Rada klasyfikacyjna
17 – 20 czerwca 2024 r. Dzień sportu (w ostatnim tygodniu roku szkolnego)
21 czerwca 2024 r. Zakończenie roku szkolnego
3 lipca 2024 r. Ogłoszenie wyników egzaminu. Wydawanie zaświadczeń.

Załącznik do Kalendarza Roku Szkolnego 2023/2024

Wykaz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Data
11 września 2023 r.
23 – 27 października 2023 r.
8 – 12 stycznia 2024 r.
11 – 15 marca 2024 r.
6 – 10 maja 2024 r.

 Wykaz dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024

1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych – dzień wolny (środa)
11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości (sobota)
6 stycznia 2024 r. Trzech Króli (sobota)
1 maja 2024 r. Święto Pracy – dzień wolny (środa)
3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3- go Maja – dzień wolny (czwartek)
30 maja 2024 r. Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)

Dni wolne od zajęć edukacyjnych :

Data Dzień
2 maja 2024 r. czwartek
14, 15 i 16 maja 2024 r. wtorek, środa, czwartek (egzaminy
31 maja 2024 r. piątek (po Bożym Ciele)