Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców – Marta Chrzan

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Skarbnik – Anna Bartkiewicz

Członkowie Rady Rodziców

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej