Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Błajda

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Justyna  Kraska

Skarbnik – Julita Wójcik

Członkowie Rady Rodziców – Joanna Barnaś, Arleta Żądło, Marta Chrzan, Izabela Myślewska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ewa Delalicz de Lewal

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Monika Łubkowska