Skład Zarządu Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców – Przemysław Marcinowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Monika Błajda

Skarbnik – Julita Wójcik

Członkowie Rady Rodziców – Katarzyna Wasylko, Anna Bartkiewicz, Marzena Jakubowska, Anita Wróblewska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ewa Delalicz de Lewal

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Justyna Kraska