Budynek naszej szkoły

Historia szkoły

Powstanie Szkoły Podstawowej w Rzeczycy datuje się na 1 września 1946. Była to Szkoła Podstawowa Stopnia Ogólnokształcącego, pierwszym kierownikiem szkoły był p. Leon Buszka. Mieściła się ona starych budynkach z pomieszczeniami nie nadających się na klasy szkolne. W 1952 roku szkołę opuścili pierwsi absolwenci.  25 sierpnia 1959 roku to data przełomowa w historii szkoły. Rozpoczęto pracę w nowym budynku, wybudowanym dzięki pomocy państwa i miejscowej ludności.

W roku szkolnym 1969/70 odżyła także działalność drużyny ZHP oraz drużyny zuchów. Kierownik szkoły p. Wacław Wach powołał również do życia organizację “Związek Młodzieży Wiejskiej”.

W roku szkolnym 1971/72 mury szkoły opuścił wieloletni kierownik szkoły – Wacław Wach. Stanowisko to objął p. Adam Bąk.
Rok szkolny 1973/74 to rok wielu zmian. Uczniowie spotkali się z nowym gronem pedagogicznym. Każdy tydzień otwierano uroczystym apelem młodzieży, na którym omawiano problemy ubiegłego tygodnia. Do tradycji szkoły weszło także ślubowanie opuszczającej mury szkolne młodzieży, jak również przyrzeczenie pierwszoklasistów, które w tymże roku odbyło się po raz pierwszy. W roku tym rozpoczęto prace remontowe szkoły związane z założeniem centralnego ogrzewania. Przeprowadzono również instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, a także wylano chodnik, który prowadził do budynku i na boisko.

Budynek naszej szkoły

W roku szkolnym 1975/76 nastąpiła reorganizacja terenu. Powstała gmina Grębocice z miastem wojewódzkim w Legnicy. Do szkoły młodzież wkroczyła już 21 sierpnia, ale uroczystego otwarcia roku szkolnego dokonał minister Kuberski 1 września.
W roku szkolnym 1981/82 została oddana do użytku świetlica. A w roku szkolnym 1982/83 po raz pierwszy ośmioklasiści zdawali egzaminy wstępne do szkół średnich.

W roku szkolnym 1983/84 na zasłużoną emeryturę odszedł dyrektor szkoły p. Adam Bąk. W roku tym została utworzona grupa teatralna “Teatrzyk Zuchowy”.
Z nowym rokiem szkolnym 1984/85 powitano nowego dyrektora szkoły p. Gabrielę Kulę. Rok później w szkole powstał kabaret “Kółko”.
Wraz z końcem roku szkolnego 1987/88 odeszła ze szkoły p. dyrektor Gabriela Kula. Stanowisko dyrektora od nowego roku objęła p. Halina Kosińska-Chmielniak.

W roku szkolnym 1990/91 rozpoczęto w szkole naukę religii, którą prowadził ks. Antoni Łatka.
Od października 1996 r. do grudnia 1998 r. rozbudowywano Szkołę Podstawową w Rzeczycy. Budowa trwała dwa lata. Część dobudowaną oddano w końcu sierpnia i rozpoczęto remont starego obiektu, który oddano do użytku już w styczniu 1999 roku. Oprócz standardowych pomieszczeń szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną, duże zaplecze higieniczno-sanitarne, siłownie, salę komputerową i salkę gimnastyki korekcyjnej.

Wraz z końcem roku szkolnego 2002/03 na zasłużoną emeryturę odeszła p. dyrektor Halina Kosińska-Chmielniak.
Stanowisko dyrektora od nowego roku szkolnego 2003/04  objęła p. Beata Delikowska, która odeszła na zasłużoną emeryturę w sierpniu 2023 r.

1 września 2023 r. p. Roman Jabłoński Wójt Gminy Grębocice powierzył stanowisko dyrektora szkoły p. Katarzynie Czajkowskiej.

W dniu 22 czerwca 2006 roku Rada Gminy Grębocice nadała naszej szkole imię Kornela Makuszyńskiego.
29 września 2006 roku odbyła się uroczystość 60-lecia Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, połączona z nadaniem szkole imienia Kornela Makuszyńskiego.

DYREKTORZY I KIEROWNICY SZKOŁY

1946 – 1950 – LEON BUSZKA
1950 – 1957 – HELENA RATAJCZAK
1957 – 1961 – KLEMENS UNIOWSKI
1961 – 1971 – WACŁAW WACH
1971 – 1984 – ADAM BĄK
1984 – 1987 – GABRIELA KULA
1987 – 2003 – HALINA KOSIŃSKA – CHMIELNIAK
2003 – 2023 – BEATA DELIKOWSKA
2023 – KATARZYNA CZAJKOWSKA