W ramach zawartego Porozumienia  w zakresie poprawy działania systemu bezpieczeństwa  na obszarze Gminy Grębocice pomiędzy Gminą Grębocice a KGHM Polska Miedź S.A Oddział Zakład Hydrotechniczny Rudna, uczniowie klas 7 i 8 Szkół Podstawowych z Rzeczycy i Grębocic  uczestniczyli  w spotkaniu edukacyjnym na Obiekcie Unieszkodliwiana Odpadów Wydobywczych Żelazny Most.
Uczniowie zapoznali się z rolą obiektu w procesie technologicznym oraz poznali systemy zabezpieczenia obiektu. Po części wykładowej  uczniowie szkół zostali zaproszeni do zwiedzenia obiektu.