Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – mgr Beata Delikowska

Nauczanie zintegrowane
mgr Barbara Czuba – Pawłowska
mgr Jolanta Kuzara
mgr Grażyna Kwaśnik

Nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie III
mgr Patrycja Rosenberger
mgr Marita Komperda

Religia
mgr Monika Strzelecka

Język polski
mgr Beata Delikowska
mgr Anna Kowalczuk
mgr Anna Koziura – Płóciennik

Historia 
mgr Anna Koziura – Płóciennik

Wiedza o społeczeństwie
mgr Anna Kowalczuk
mgr Barbara Czuba – Pawłowska

Język angielski
mgr Kornela Kliszewska
mgr Renata Pelczar

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Barbara Czuba – Pawłowska

Język niemiecki
mgr Anna Trochanowska

Matematyka
mgr Alicja Czuba
mgr Urszula Kamińska

Przyroda
mgr Barbara Czuba – Pawłowska

Muzyka, plastyka, technika
mgr Alona Filinskaja

Informatyka
mgr Alicja Czuba

Wychowanie fizyczne
mgr Robert Jabłoński
mgr Barbara Siemieniecka

Geografia/ fizyka
mgr Wiesława Myśków

Biologia/chemia
mgr Beata Batycka-Kędzierawska

Biblioteka
mgr Grażyna Kwaśnik
mgr Alicja Czuba

Świetlica
mgr Monika Strzelecka
mgr Alona Filinskaja
mgr Barbara Siemieniecka
mgr Edyta Mazgaj

Gimnastyka korekcyjna
mgr Barbara Siemieniecka

Pedagog szkolny
mgr Edyta Mazgaj

Psycholog
mgr Natalia Pełesz

Logopeda/ pedagog specjalny
mgr Marita Komperda

Rewalidacja/ terapia pedagogiczna 
mgr Patrycja Rosenberger