Kadra pedagogiczna

mgr Katarzyna Czajkowska Dyrektor Szkoły, pedagog specjalny.
mgr Alicja Czuba Nauczyciel matematyki, informatyki, bibliotekarz,
wychowawca klasy VII.
mgr Barbara Czuba-Pawłowska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie,
wychowawca klasy II.
mgr Alicja Dosiak Nauczyciel języka angielskiego.
mgr Alona Filinskaja Nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, wychowawca świetlicy,
wychowawca klasy VI.
mgr Zenon Kaleta Nauczyciel wychowania fizycznego.
mgr Urszula Kamińska Nauczyciel matematyki, informatyki,
wychowawca klasy IVa.
mgr Kornela Kliszewska Nauczyciel języka angielskiego,
wychowawca klasy V.
mgr Marita Komperda Logopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie II, nauczyciel prowadzący rewalidację.
mgr Anna Kowalczuk Nauczyciel języka polskiego,
wychowawca klasy IVb.
mgr Anna Koziura-Płóciennik Nauczyciel języka polskiego.
mgr Jolanta Kuzara Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca klasy III.
mgr Grażyna Kwaśnik Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz,
wychowawca klasy I.
mgr Gabriela Łucka Nauczyciel biologii, chemii.
mgr Edyta Mazgaj Pedagog szkolny, nauczyciel edukacji zawodoznawczej, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy VIII, nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie II, nauczyciel prowadzący rewalidację.
mgr Wiesława Myśków Nauczyciel geografii, fizyki.
mgr Natalia Pełesz Psycholog, wychowawca świetlicy, nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie IVa, nauczyciel prowadzący rewalidację.
mgr Patrycja Rosenberger Nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. IVa, tyflopedagog, pedagog specjalny.
mgr Barbara Siemieniecka Nauczyciel wychowania fizycznego.
mgr Alicja Skoczylas Nauczyciel języka niemieckiego.
mgr Monika Strzelecka Nauczyciel religii, wychowawca świetlicy.
mgr Jolanta Zielińska Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie.