Dyrektor szkoły informuje, że 03.07.2024 r. w godzinach 9:00-12:00 będą  wydane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.