1. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna” w Gaworzycach – I miejsce Roksana Woźniak.
  2. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski klas 1 – 3 w Jerzmanowej – I miejsce Roksana Woźniak.
  3. Powiatowy Konkurs Recytatorski klas 1 – 3 w Głogowie – I miejsce Roksana Woźniak..
  4. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna” w Gaworzycach –Hubert Toporyński – I miejsce,
    Vanessa Szanter – wyróżnienie, Mateusz Jaskółka – wyróżnienie
  5. Dolnośląski Konkurs Recytatorski „Skrzydlate Słowa 2.0” we Wrocławiu – Hubert Toporyński – I miejsce.