Samorząd uczniowski

13 października 2021 r.  w naszej szkole odbyły się wybory na funkcję Przewodniczącego SU.  Oto wyniki:

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Przemysław Stawujak, uczeń klasy VIIb.
Zastępcą przewodniczącego  – Oliwia Kubisz, uczennica klasy VIIa.
Skarbnikiem – Joanna Olesiak, uczennica klasy VI.

Opiekun SU – p. Robert Jabłoński