Samorząd uczniowski

We wrześniu 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy zostały zorganizowane i przeprowadzone działania związane z wyborami do Samorządu Uczniowskiego.
W dniach 17 – 24.09.2020 r. trwała kampania wyborcza kandydatów na funkcję Przewodniczącego SU.
Dnia 24.09.2020 r. kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze, a 29.09.2020r. odbyły się wybory na funkcję Przewodniczącego SU, liczenie głosów oraz przekazanie władzy nowo wybranemu Przewodniczącemu SU. Po przeliczeniu głosów podano wyniki wyborów.

Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Julia Kozak, uczennica klasy VIII.
Zastępcą przewodniczącej – Stanisław Słowik, uczeń klasy IV.
Skarbnikiem – Hubert Toporyński, uczeń klasy VIb.

Opiekun SU – p. Aneta Kaźmierczak