Realizowane programy i projekty

Rok szkolny 2020/2021

Projekty, programy i akcje w roku szkolnym 2020/2021:

1. Program edukacyjny PAH „Wiem i działam”,
2. Program edukacyjny „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”,
3. Akcja edukacyjna realizowana w ramach konkursu na projekt znaczka pocztowego pod hasłem „WOLONTARIAT”.
4. Program „Szkoła Promująca Zdrowie”;
5. Program „Trzymaj Formę”
6. Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja
7 . Czytam z klasą – ogólnopolski projekt edukacyjny
8. Edusense – Uczymy Dzieci Programować
9. Magiczna moc bajek
10. Piękna nasza Polska
11. Pierwszaki czytają
12. Pierwszaki w szkole
13. Sprawny Dolnoślązaczek
14. Czytanie ma moc
15. Dolnośląski Projekt „Umiem pływać”
16.Dolnośląski Test Sprawności Fizycznej „Dolnośląski Eurofit”
17. Projekt Lepsza Szkoła – program Sesje z plusem
18. Ogólnopolski program „Lekcja z Temidą”
19. „Klikamy pomagamy”
20. „Asy Internetu”
21. „Dzień bezpiecznego komputera”
22. „Dzień Bezpiecznego Internetu”
23. „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”
24. Ogólnopolski projekt „Lepsza Szkoła” – GWO

Rok szkolny 2019/2020

Projekty, programy i akcje w roku szkolnym 2019/2020:

 1. XII Edycja Programu ogólnopolskiego “Insta.Ling” dla szkół.
 2. Program edukacyjny PAH „Wiem i działam”.
 3. Program edukacyjny „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”.
 4. Program „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 5. Program „Trzymaj Formę”.
 6. Czytam z klasą – ogólnopolski projekt edukacyjny.
 7. Program Edusense -Uczymy Dzieci Programować
 8. Program „Magiczna moc bajek”.
 9. Program „Piękna nasza Polska”.
 10. Dolnośląski Projekt „Umiem pływać”.
 11. Dolnośląski Program „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK”.
 12. Program Szkolny Klub Sportowy – Dolnośląska Federacja Sportu.
 13. Projekt Lepsza Szkoła – program Sesje z plusem.
 14. Projekt „Pierniczkowy grudzień”
 15. Program „Mleko i Owoce w szkole”

Rok szkolny 2016/2017

Projekty, programy i akcje w roku szkolnym 2016/2017

 1. Bombkowy grudzień
 2. Projekt „Bezpieczny rowerzysta”
 3. Projekt miesięczny „Dzień dyni”
 4. „Nasze prawa” – projekt wewnętrzny
 5. Szkolny Program Ortograficzny
 6. Program profilaktyczno-wychowawczy,
 7. Projekt „Żyj zdrowo i na sportowo”
 8. Program czytelniczy
 9. Projekt „Robótkowy zawrót głowy”
 10. Program „Razem tworzymy naszą szkołę”
 11. Program Dobre rady na odpady
 12. Potyczki umysłowe
 13. Poznajemy historię naszej szkoły
 14. Projekt „ Mali patrioci- Gmina Grębocice moją małą ojczyzną”
 15. Projekt „W krainie baśni”
 16. Tydzień dobrych manier
 17. Czytam i polecam
 18. Czytać każdy może

Akcje charytatywne w roku szkolnym 2016/2017

 1. Zbiórka charytatywna – pomoc dla Afryki w ramach projektu edukacyjnego „Wszystkie Kolory Świata” – IV edycja
 2. „Kup Pan szczotkę”
 3. „Nakrętka ratuje życie”
 4. „Opatrunek na ratunek”
 5. „Podaruj dzieciom uśmiech”
 6. Pomaganie przez klikanie (klasa VI)
 7. Akcja „Dzień Dobrych Uczynków”
 8. Akcja „ Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”

Rok szkolny 2016/2017

Projekty, programy i akcje w roku szkolnym 2015/2016:

 1. „Czytać każdy może” klasy I-III
 2. „Razem tworzymy historię naszej szkoły” klasy III -VI
 3. „Bezpieczny rowerzysta” klasy IV-VI
 4. „Przyroda to moja pasja” klasy III-IV
 5. „Żyjemy zdrowo i na sportowo” klasy V-VI
 6. „Lepsza szkoła- język polski” – Projekt ogólnopolski klasy IV-VI
 7. „Lepsza szkoła- matematyka” – Projekt ogólnopolski klasy IV-VI
 8. „Certyfikat – Przyjaciel matematycznego ZOO” klasy IV-VI
 9. „Posłuchaj dobrej rady- segreguj odpady” klasy IV-VI
 10. „Architektura w pudełku” klasa V
 11. Projekt „Dynia” klasy I-VI
 12. „Choinkowy grudzień” klasy I-VI
 13. „Project Decorating our Christmas tree” Projekt międzynarodowy klasy IV-VI
 14. Projekt „Święty Patryk” klasy I-VI
 15. „Licz …oszczędności” klasy IV-VI
 16. „Projekt Unia Europejska” klasy I-VI
 17. „Mali patrioci. Gmina Grębocice moja małą ojczyzną” klasy I-III
 18. „Tydzień dobrych manier” klasy I-VI
 19. „Euroweek- Szkoła Liderów” klasa VI
 20. „Moja szkoła” klasa VI
 21. Instaling – program do nauki słownictwa klasy IV-VI
 22. „Mali uczniowie idą do szkoły” projekt UNICEF klasy I-VI
 23. „Szkoła zdrowego żywienia” klasy I-VI
 24. „Prawa dziecka a współczesne problemy świata” projekt UNICEF klasy IV-VI

Akcje charytatywne w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Zbiórka przyborów dla chorych dzieci z oddziału dziecięcego głogowskiego szpitala.
 2. Pomoc materialna dla rodzin.
 3. Akcja charytatywna organizowana przez Kuratorium Oświaty wraz z Telewizją Wrocław: Podarujcie Paczkę na Kresy.
 4. Nakrętka ratuje życie.
 5. Zbiórka charytatywna – pomoc dla Afryki w ramach projektu „Mali uczniowie idą do szkoły”.
 6. Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska AMICUS.
 7. Pomaganie przez klikanie (klasa V)
 8. Jabłka – organizacja przydziału jabłek uczniom i ich rodzinom.