Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach co roku organizuje wiele konkursów o randze powiatowej. W tym roku, mimo pandemii, było ich aż 17. Laureaci tych konkursów są zapraszani na uroczystą galę, na której otrzymują dyplomy i nagrody. Uczniowie naszej szkoły co roku chętnie biorą udział w tych konkursach i co roku są na gali nagradzani. W roku bieżącym mamy aż 3 laureatów: Vanessę Szanter, Stanisława Słowika oraz Huberta Toporyńskiego.
Vanessa, przygotowana przez p. Anetę Kaźmierczak, recytowała w języku angielskim i zajęła II miejsce w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Obcojęzycznej.
Stanisław, przygotowany przez p. Jolantę Zielińską, otrzymał wyróżnienie w konkursie historycznym „Polska w czasach Walezjusza, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy”.
Hubert jest laureatem obydwu powyższych konkursów. W konkursie recytatorskim zajął I miejsce, w konkursie historycznym miejsce III.
Ponadto Hubert otrzymał także laur zwycięzcy w Konkursie Polonistycznym – wiedzy i umiejętności z języka polskiego. Jest wicemistrzem w kategorii klas VI. Przygotowała go p. Anna Kowalczuk.
Sukcesy Huberta w trzech konkursach zostały dostrzeżone przez Organizatorów Gali i Hubert otrzymał szczególne gratulacje od Pani Dyrektor Ośrodka PP w Polkowicach, Renaty Czapczyńskiej.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, Dyrektor Szkoły Pani Beata Delikowska i nauczyciele – opiekunowie otrzymali listy gratulacyjne.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów!