Od wielu już lat w naszej szkole realizowane są zagadnienia związane z kulturą zachowań, języka i postaw w klasach I – VIII .
W roku szkolnym 2020/ 2021 realizowana była Akcja pt.„ Tydzień Dobrych Manier”. Odbywała się ona w dniach od 07.06.2021r do 11.06.2021r.
Wszystkie konkursy i zadania były realizacją propozycji Samorządu Uczniowskiego.
Klasy starsze miały możliwość wzięcia udziału w przygotowaniu prezentacji pt. „Dobre maniery”, a klasy młodsze w aktywnych przerwach plastycznych.
Podczas Tygodnia Dobrych Manier zorganizowana była również wystawa o „Dobrych manierach”.
W ciągu całego tygodnia odbyły się również lekcje wychowawcze oraz zajęcia na temat „Dobrych manier” / filmy i pogadanki /.

Akcja została podsumowana na spotkaniach indywidualnych z poszczególnymi klasami, na którym Organizator wręczyła nagrody dla wyróżnionych uczniów.

Współpraca – Samorząd Uczniowski p. Aneta Kaźmierczak. Organizator p. Jolanta Kuzara.