Biwak HARC ART – Dolnośląski Festiwal  Kultury Harcerskiej

Od kwietnia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Rzeczycy działa zastęp „Conus”, który przynależy do 16 Drużyny Harcerskiej „Tajemnica” dowodzonej przez dh Annę Trochanowską.
Już po miesiącu działalności zastęp wziął udział w biwaku HARC ART – Dolnośląskim Festiwalu  Kultury Harcerskiej i razem ze swoją drużyną zdobyli I miejsce w grze terenowej oraz  I miejsce na Dolnośląskim Festiwalu.

Gratulujemy!!!

Dyplom dla drużyny harcerskiej         Drużyna harcerska na festiwalu