„Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.”

13 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystym apelu przygotowanym przez klasę VI i III oraz Samorząd Uczniowski. Po występach zostały rozdane drobne upominki wszystkim pracownikom. Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W imieniu Rady Rodziców zabrała głos Pani Monika Błajda, która również złożyła serdecznie życzenia i wraz z Panią Justyną Kraską umiliły ten dzień pracownikom szkoły słodkim upominkiem.