Ostatni poniedziałek roku szkolnego 2023/2024 szóstoklasiści uczestniczyli w ciekawych zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ramach przedsięwzięcia „Edukacja z wojskiem”, które jest wspólnym działaniem Ministra Edukacji i Ministra Obrony Narodowej na rzecz edukacji proobronnej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa, wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności, nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Zajęcia prowadzili żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolnym koordynatorem działań była nauczycielka Edukacji dla bezpieczeństwa.