InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Konkurs realizowany jest w całości on-line. Każdy uczeń otrzymuje własne konto, na którym rozwiązuje zadania z dowolnego komputera. Konkurs organizowany jest przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli.
Z naszej szkoły udział w konkursie wzięli: Adam Bracichowicz, Dominik Jemioło, Fabian Kraska oraz Stanisław Słowik.
Mamy zaszczyt poinformować, że Adam Bracichowicz z klasy IV, dotarł do II etapu i osiągnął najlepszy wynik w powiecie polkowickim!
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!

Uczeń klasy IV z dyplomem Uczeń klasy IV z dyplomem

Uczeń klasy IV z dyplomem Uczeń klasy IV z dyplomem

Opiekun – p. Alicja Czuba.