W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy zrealizowano zajęcia w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej na temat walki ze smogiem „Odetchnij z ulgą” prowadzonej przez Gminę Grębocice. Uczniowie z klas I – IV uczestniczyli w wielu aktywnościach m.in.: prelekcjach, projekcji filmu edukacyjnego, tematycznych grach ruchowych, śpiewaniu piosenki proekologicznej, czytaniu książeczek edukacyjnych „Czarny dym, czyli Gucio i Sonia walczą ze smogiem”. Uczniowie z zaangażowaniem wzięli udział w prowadzonych działaniach, wykazując się wiedzą i kreatywnością. Szkolnym koordynatorem akcji była p. Barbra Czuba – Pawłowska.