W dniu 26.02.2024 r,  w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy  zorganizowano etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej   „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas I – VIII. Uczniów oceniała komisja w składzie: pani Jolanta Kuzara i pan Henryk Białek, prezes OSP w Rzeczycy. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali testy w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyłoniono następujących zwycięzców :

klasy  młodsze, I  – IV:
I miejsce – Marcel Perner
II miejsce – Zuzanna Czuba

klasy  starsze, V  – VIII:
I miejsce – Stanisław Słowik
II miejsce – Katarzyna Molińska
III miejsce – Iga Marcinowska

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Jolanta Kuzara.