Lekcje Pomagania to program Polskiej Akcji Humanitarnej. Ósmoklasiści w ramach programu przez cały rok szkolny realizowali tematykę dotyczącą humanitaryzmu i pomocy ludziom bez względu na pochodzenie. Efektem działań edukacyjnych było przygotowanie plakatu i gazetki tematycznej, skierowanej do uczniów klas I – VII. Szkolnym koordynatorem programu była nauczycielka Edukacji dla bezpieczeństwa.