W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy w bieżącym roku szkolnym zrealizowany został program edukacyjny Polskiej Akcji Humanitarnej „Wiem i Działam”. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyli uczniowie z klas: II i VIII. Po każdym spotkaniu dzieci przygotowywały prace tematyczne: plakaty, kolorowanki, karty pracy, układały hasła. W efekcie powstała gazetka tematyczna, na której zaprezentowane zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące pomocy humanitarnej. W ramach akcji świadomościowej odbyły się prelekcje z wykorzystaniem prac uczniów. Szkolnym koordynatorem programu jest p. Barbara Czuba – Pawłowska.