Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w konkursach historycznych na różnych szczeblach. Wojciech Ławniczak wziął udział w szkolnym i rejonowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego: “Losy żołnierza, dzieje oręża polskiego od bitwy pod Cedynią do bitwy pod Orszą”. Wojtek – jako szóstoklasista uplasował się na 16 pozycji w województwie dolnośląskim. Natomiast kilkoro uczniów z klas 4-7 wzięło udział w Powiatowym Konkursie Historycznym: “Polska w czasach Henryka Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy”. Hubert Toporyński z klasy 6 b zajął III miejsce, natomiast czwartoklasista Stanisław Słowik otrzymał pierwsze wyróżnienie w tym konkursie.

Wszystkim gratulujemy chęci do nauki i rozwijania swoich zainteresowań historycznych.