W poniedziałek, 4 września 2023 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na uroczystość przybyło wielu szacownych gości: p. Roman Jabłoński – wójt gminy Grębocice, p. Tadeusz Kuzara – przewodniczący rady gminy, p. Renata Oleszczuk – dyrektor ZEASiP oraz ks. proboszcz Andrzej Roszak. Jest to dla nas rok szczególny, albowiem mamy nową panią dyrektor.
Została nią p. Katarzyna Czajkowska, której akt powierzenia funkcji uroczyście wręczył pan wójt.
GRATULUJEMY!
Nową panią dyrektor przywitali także przedstawiciele uczniów, rady pedagogicznej oraz rodziców. Następnie pan wójt wręczył uroczyście akty mianowania pani Alicji Czubie, Korneli Kliszewskiej i Maricie Komperdzie.
Kolejnymi bohaterami naszej uroczystości byli pierwszoklasiści. Tę uroczą dziesiątkę powitała w naszych progach pani dyrektor oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Następnie pani dyrektor i zaproszeni goście życzyli całej społeczności szkolnej sukcesów i powodzenia w nowym roku szkolnym.
Po apelu uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami.
Nowy rok szkolny rozpoczęty! Powodzenia!