To naprawdę się działo!!

W czwartek, 24 marca,  uczniowie klasy 8 zamienili salę języka polskiego w salę sądową.   Postanowili dokonać sądu nad zbrodniarką Balladyną – bohaterką słynnego dramatu Juliusza Słowackiego. Udało się!

Zarzuty oskarżonej stawiał prokurator Eryk Gawron – doskonale przygotowany, szybko i sprawnie przedstawiał kolejne materiały dowodowe i powoływał świadków.  Oskarżycielem posiłkowym był Brajan Iwanicki. Obrońcą morderczyni zajął się mecenas Krzysztof Urbański, który błyskotliwie przedstawiał swoją argumentację, a wspomagał go Filip Marcinowski.

Oskarżenie powołało na świadków: zaufanego lekarza królewskiego (Tomasz Dłużewski),  starą matkę Balladyny (Wiktoria Berczyńska), starą zielarkę (Katarzyna Chrzan) oraz samą Balladynę (Gabriela Kłapouszczak). Wszyscy wezwani złożyli wyczerpujące zeznania przed Sądem, któremu przewodniczyła sędzia Anna Maria Kowalczuk, przy udziale sędziego posiłkowego (Kamila Borczyk). Wszystko sumiennie protokołowała stenotypistka ( Martyna Kula).   W sali sądowej byli także ławnicy (Alicja Waszkiewicz i Kacper Żądło), których głos w sprawie pozwolił podjąć decyzję o karze dla oskarżonej. Podsumowaniem rozprawy były doskonałe mowy końcowe wygłoszone zarówno przez prokuratora, jak i obrońcę Balladyny. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami sąd wydał wyrok śmierci na  Balladynę. Nad porządkiem w trakcie rozprawy czuwał strażnik sądowy (Pawełek Kłapouszczak).

Pozostali uczniowie byli dziennikarzami, którzy sporządzą notatki ze spotkania oraz wywiady z mecenasami i prokuratorem.

To była znakomita lekcja. Ósmoklasiści mogli doskonalić sztukę argumentowania, pochwalić się doskonałą znajomością lektury oraz poznać zasady pracy prokuratora, mecenasów i sądów. Gratulujemy pomysłu!