W tym roku szkolnym drugoklasistki wzięły udział w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Nasza Ojczyzna” organizowanym przez Dom Kultury Jowisz w Gaworzycach oraz XXIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Srebrna Muza” organizowanym przez Centrum Kultury w Polkowicach. Konkursy miały na celu rozwijanie recytatorskich uzdolnień uczniów, rozbudzanie zainteresowań poezją oraz popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej.
Laureatką konkursu „Moja Ojczyzna” została Julia Toporyńska, która otrzymała I miejsce.
Wyróżnienie otrzymały Julia Konarska oraz Iga Marcinowska. W konkursie „Srebrna Muza” wyróżnienie przyznano Julii Toporyńskiej. Opiekunem artystycznym była wychowawczyni B. Czuba – Pawłowska.