Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Żywa okładka” został zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Celem konkursu było odwzorowanie okładki wybranej książki Kornela Makuszyńskiego, wykonanie zdjęcia i obrobienie go w wybranym programie graficznym, tak by uzyskać jak najwierniejszą kopię oryginału.

W konkursie wzięło udział 40 uczniów z kraju oraz zagranicy, nadsyłając 26 prac. Poziom prac był bardzo wysoki.

W konkursie wzięły udział dwie uczennice z naszej szkoły, które zajęły finałowe miejsca:

I miejsce Dominika Luterek z klasy II

Okładka książki

III miejsce  Zuzanna Czuba  z klasy I

GRATULUJEMY!!!