W maju uczniowie wzięli udział w konkursie ekologicznym o charakterze charytatywnym. Głównym celem konkursu było wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Dodatkowe cele akcji to: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie gospodarowania odpadami, recyklingu, odnawialnych źródeł energii. Kształtowanie wśród najmłodszych postawy życia zgodnie z zasadami ekologii oraz dbania o przyrodę. Promocja wśród dzieci i młodzieży idei zaangażowania społecznego, empatii oraz otwartości na drugiego człowieka. Działaniem towarzyszącym konkursowi była akcja Dzień Mody pod hasłem “Nie wyrzucaj! – zaprojektuj, wykorzystaj, przerób, przeszyj”, której celem było zaprezentowanie przez uczniów kreatywnych projektów nakryć głowy, apaszek, strojów lub innych elementów stroju z materiałów tekstylnych, które są już nieużywane.