Stanisław Słowik, uczeń klasy V Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy, wykazał się dużą znajomością Pisma Świętego, biorąc udział w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej “Biblista Junior”. W roku szkolnym 2021/2022 uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością Ewangelii wg św. Jana. W finale konkursu Stasiu zdobył 72,41% punktów i uzyskał tytuł Finalisty.

Uczeń klasy V Finalista konkursu Wiedzy Biblijnej

Gratulujemy!!!