W auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala Laureatów konkursu  historycznego: “Zdolny Ślązak “, na którą zaproszenie otrzymał uczeń Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy – Wojciech Ławniczak wraz z opiekunką – panią Jolantą Zielińską. Podczas uroczystości Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk  – zwrócił się do uczniów z gratulacjami i  słowami uznania. Wojtek znalazł się w gronie kilkunastu najlepszych historyków na Dolnym Śląsku. Tytuł laureata uprawnia go do wyboru szkoły ponadpodstawowej w pierwszej kolejności.

Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

Uczeń klasy VII Laureat Konkursu Wojewódzkiego