Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Żywa okładka” zorganizowany został  przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Celem konkursu było odwzorowanie okładki wybranej książki Kornela Makuszyńskiego, poprzez wykonanie zdjęcia i obrobienie go w dowolnym programie graficznym tak, by uzyskać jak najwierniejszą kopię oryginału.

Na konkurs nadesłano 84 prace – 64 z kraju oraz 20 z zagranicy (Stany Zjednoczone, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Litwa i Kazachstan). Przy ocenie prac konkursowych komisja brała pod uwagę przede wszystkim wierność oryginałowi oraz wkład pracy włożony w odtworzenie okładki. Ponieważ poziom prac był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany, na korzyść uczestników konkursu przemawiał dobór niesztampowej okładki.

Naszą szkołę reprezentowały Zuzanna Czuba z klasy III i Dominika Luterek z klasy IVa.

Komisja przyznała wyróżnienie Zuzannie.

Gratulujemy!!

Zdjęcie okładki - Zuzanna kl. III

Zdjęcie okładki – Zuzanna kl. III

Zdjęcie okładki - Dominika kl. IVa

Zdjęcie okładki – Dominika kl. IVa

Koordynator  – p. Patrycja Rosenberger