W ramach tygodniowych obchodów Święta Patrona organizatorzy ogłosili kilka konkursów.
Najważniejszym z nich, bo najtrudniejszym, był Konkurs Wiedzy o Patronie, który przeprowadzony został w kategorii klas młodszych – II- IV i starszych – V-VIII.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było rzetelne przeczytanie Biuletynu z okazji Święta Patrona Szkoły, w którym zawarto szereg ciekawostek i informacji dotyczących twórczości oraz życia Kornela Makuszyńskiego, naszego Patrona.
Łącznie, w obu kategoriach, udział wzięło 26 osób. Brawo!
W kategorii klas młodszych przyznano trzy równorzędne nagrody uczennicom klasy III: Dominice Luterek, Nikoli Rutkowskiej i Anastazji Kubisz.
Dla równowagi w klasach starszych zwyciężyli chłopcy. Najwyżej na podium stanął Hubert Toporyński z klasy VIIIb, drugą lokatę uzyskał Wojciech Ławniczak z klasy VIIIa, trzeci był Stanisław Słowik, szóstoklasista.
Gratulujemy wiedzy i zaangażowania!!!!
W klasach młodszych – II-IV przeprowadzono konkurs plastyczny „Portret Patrona”. Jury przyznało trzy równorzędne nagrody pracom Zuzanny Czuby z klasy II, Leny Bilskiej i Julii Konarskiej z klasy IV.
Gratulujemy!!
Nagrody i dyplomy wręczono na apelu podsumowującym tydzień obchodów Patrona.

Tablica Świeto Patrona Szkoły

 

Pani Dyrektor wraz z nagrodzonymi uczennicami.       Pani Dyrektor wraz z nagrodzonymi uczniami.        Pani Dyrektor wraz z nagrodzonymi uczennicami.