Najciekawsze lekcje przyrody, to te w terenie o czym mogli się przekonać uczniowie z klas młodszych.
W Obiszowie 20 maja odbyły się warsztaty ekologiczno-przyrodnicze w formie gry terenowej.
Uczniowie wrócili z Obiszowa bardzo zadowoleni.