Matematyka jest wszędzie, można ją znaleźć w przyrodzie, sztuce, architekturze, a także w życiu codziennym.  Wystarczy uruchomić wyobraźnię, rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć jej piękno.

W listopadzie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w interdyscyplinarnym projekcie pt.:
„Matematyczne inspiracje”.  Realizacja projektu umożliwiła uczniom wyzwolenie twórczej aktywności, rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji matematycznych.

Zadania projektowe uczniowie wykonywali w ramach zajęć dodatkowych, a ich podsumowaniem były wystawy prac w holu głównym szkoły.
Gratulujemy uczniom pomysłów oraz kreatywności, a prace można zobaczyć poniżej.

  • Matematyka fotografią widziana
  • Matematyka w obrazach
  • Geometryczne witraże i matematyka na osi
  • Mozaiki matematyczne

Projekt  “Matematyczne inspiracje” z uczniami zrealizowały panie: Patrycja Rosenberger, Alicja Czuba,
Urszula Kamińska i Barbara Czuba – Pawłowska.