W listopadzie przypada Święto Praw Dziecka! I chociaż edukacja o prawach dziecka trwa cały rok, my, tradycyjne od kilku lat, świętujemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. W ramach obchodów organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne i aktywności artystyczne. Dzisiaj w naszej szkole odbył się apel inaugurujący te działania w bieżącym roku szkolnym. Od ponad dziesięciu lat Szkoła Podstawowa w Rzeczycy jest członkiem Klubu Szkół UNICEF, realizuje projekty i niesie pomoc dzieciom na świecie. Koordynatorem współpracującym z UNICEFEM jest p. Barbara Czuba – Pawłowska.