„Zainteresowanie akcją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! – mówią organizatorki, p. Czuba i p. Kowalczuk – Bardzośmy uradowane, że 30 % uczniów naszej szkoły to miłośnicy czytania!”
W piątek, 6 października 2023 r. o godz.18.00 w czytelni szkolnej spotkali się wszyscy, którzy lubią czytać i dobrze się przy tym bawić. Przybyli uczniowie z klas IV- VIII. Pięknie!
Wieczorem i w nocy czyta się najlepiej, a my przekonaliśmy się dodatkowo, że świetnie czyta się także w grupie! Zgodnie z planem najpierw czytaliśmy bardzo dziwną książkę! Nie, nie powiemy jaką! Niech żałują ci, którzy nie przyszli! Potem zjedliśmy pyszną literacką kolację, choć siódmaki mówiły, że ona raczej epicka jest…
A potem czytaliśmy jeszcze bardziej dziwną książkę i ci , co nie byli, niech jeszcze bardziej żałują! Ale się działo! O 22.00 nikt nie chciał wychodzić! A mówią, że czytanie usypia! Nie w naszej szkole!
Zapraszamy za rok!