Projekt jest kontynuacją zajęć z zakresu Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Będzie polegał na zdobywaniu nowych umiejętności pływackich takich jak: styl dowolny i klasyczny oraz doskonalił technikę pływania.

Adresowany jest on do uczniów z klas IV-VIII z wybranych Gmin w województwie dolnośląskim, które posiadają już podstawowe umiejętności pływania, tzn. ukończyły w latach wcześniejszych projekt „Umiem Pływać” lub potrafią w sposób samodzielny przepłynąć 25 m na basenie.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

W tym roku szkolnym uczniowie klas IV i V naszej szkoły realizują zajęcia nauki pływania w ramach programu „Płynę dalej”.