Powiatowy Konkurs Recytatorski “Pokolenie” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Gaworzycach już na stałe wpisał się w kalendarz konkursów. Julia Toporyńska z klasy V oczarowała jury swoją interpretacją wiersza “Gawęda o miłości ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej zdobywając pierwszą nagrodę!

Serdecznie gratulujemy Julii wrażliwości na słowo, osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!
Kornela Kliszewska

Uczennica recytująca wiersz na konkursie.