„RAZEM ŁATWIEJ” – bezpłatna pomoc psychologiczna

Nasza szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez Cogito Med i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: ,,Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”.

  • Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat, które doświadczają smutku, samotności, myśli samobójczych czy też kryzysu psychicznego
  • Ze wsparcia mogą skorzystać również rodzice i opiekunowie dzieci, które potrzebują pomocy
  • Jak uzyskać pomoc?

Napisz na adres: razemlatwiej@cogitozdrowie.pl lub zadzwoń pod nr +48 800 805 600  POMOC jest BEZPŁATNA

Broszura do pobrania – kliknij