Muzyczne
1. Powiatowy Konkurs Kolęd w Gaworzycach – I miejsce Chór I – III, III miejsce R. Woźniak, I miejsce zespół Rzeczypląski, II miejsce J. Kozak
2. Regionalny Przegląd Piosenki w Gaworzycach – Wyróżnienie R. Woźniak
3. Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej w Gaworzycach – Laureat R. Woźniak

Recytatorskie
1. Powiatowy Konkurs Recytatorski klas 1 – 3 – I miejsce R. Woźniak, III miejsce I. Marcinowska
2. Powiatowy Konkurs Recytatorski „ Moja Ojczyzna” w Gaworzycach – I miejsce J. Toporyńska, Wyróżnienie
I. Marcinowska, I miejsce H. Toporyński
3. Powiatowy Konkurs Recytatorski klas 1 – 3 – II miejsce R. Woźniak, III miejsce I. Marcinowska
4. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Srebrna Muza” – Wyróżnienie J. Toporyńska, I miejsce H. Toporyński
5. Rejonowy Konkurs Recytatorski w Legnicy – II miejsce H. Toporyński

Sportowe
1. Gminny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – klasy VII-VIII II miejsce
2. Gminny Turniej Piłki Ręcznej – I miejsce kl. VII-VIII

Wiedzy
1. Międzywojewódzki Konkurs Historyczny – I miejsce H. Toporyński, II miejsce W. Ławniczak
2. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny NovaMath 2020 – udział w I etapie i kwalifikacja do II etapu
3. XVI Powiatowy Konkurs Poprawności Językowej “Licz się ze słowami!” – konkurs online II miejsce Amelia Kacprzak
4. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – (kl. VI) II miejsce F. Marcinowski,
(kl. VII) II miejsce R. Pawlak, III miejsce A. Pierzchalska, IV miejsce J. Kozak
5. Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” konkurs online – VII miejsce w kraju A. Bracichowicz, VIII miejsce w kraju O. Wolska, IX miejsce w kraju St. Słowik
6. Rejonowy Konkurs Literacki „Woda to życie” w Legnicy – I miejsce H. Toporyński
7. Ogólnopolski konkurs „Orzeł informatyczny” – ( w kategorii kl. IV) VI m Daria Wójcik