W Polsce około 400 tysięcy osób może mieć autyzm. Kampania społeczna ma na celu propagować wiedzę na temat autyzmu.
2 kwietnia jest Światowym Dniem Świadomości Autyzmu. Z tej okazji uczniowie klasy I aktywnie włączyli się
w kampanię społeczną. Obejrzeli prezentację, wysłuchali prelekcji i wykonali prace plastyczne pod hasłem
„Świat na niebiesko”. Kampanię zorganizowała i przeprowadziła p. Rosenberger.

2 kwietnia każdy może wyrazić swoją solidarność z osobami z autyzmem poprzez drobne gesty np.:
*Ubrać się na niebiesko.
*Podświetlić swój dom na niebiesko.
*Włączyć niebieską żarówkę.
*Nadmuchać niebieski balonik i umieść go w oknie.
*Udostępnić informację o akcji na swoim profili FB, Instagramie…..