Co roku, 22 marca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. W naszej szkole odbyło się dziś wiele ciekawych działań i inicjatyw: projekcje filmów edukacyjnych, prelekcje na temat oszczędzania wody i zmian klimatycznych, przygotowanie prezentacji multimedialnych o wodzie, działania artystyczne.
W tym roku włączyliśmy się w obchody Dnia Wody z Polską Akcją Humanitarną.

Koordynator akcji p. Barbara Czuba – Pawłowska.