11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.  W 2018 r. świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe z całego kraju, a także szkoły polskie za granicą oraz placówki polonijne w różnoraki sposób włączały się w obchody tego niezwykłego jubileuszu.
Minister Edukacji i Nauki oraz Rada Dzieci i Młodzieży  zaprosili szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, a także szkoły polonijne do włączenia się w akcję Szkoła do hymnu” i odśpiewania 4-zwrotkowego hymnu narodowego.

10 listopada o symbolicznej godz. 11:11  cała społeczność szkolna włączyła się w ogólnopolską akcję “Szkoła do hymnu”.

Dyplom za udział w akcji "Szkoła do hymnu"