W listopadzie zaprosiliśmy do udziału w naszym projekcie czytelniczym pana wicewójta Michała Pelczara.  Gościa przywitała pani dyrektor Katarzyna Czajkowska oraz młodzież zgromadzona w czytelni szkolnej.

Czytania słuchały klasy starsze – V-VIII. Pan wicewójt ze swadą przeczytał najpierw dwa rozdziały „Małego Księcia”, a potem, na prośbę uczestników, jeszcze jeden niedługi rozdzialik.  Filozoficznie zrobiło się uczestnikom, albowiem okazało się, że Mały Książę, choć mały, to kłopoty miał niemałe…

Dziękujemy panu wicewójtowi za spotkanie i znakomite czytanie.