„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

 

Za bezinteresowną chęć do czynienia

– DZIĘKUJEMY !!!

Składamy serdeczne podziękowania dla uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły za wsparcie akcji “Karma Wraca” na rzecz TOZ w Lubinie.
Zebraliśmy ogromną ilość karmy, koców, zabawek dla psów i kotów.

Opiekunki szkolnego wolontariatu
Kornela Kliszewska i Monika Strzelecka