Uczniowie naszej szkoły aktywnie angażują się w różnorodne akcje charytatywne. Swoją postawą udowadniają, że los innych nie jest im obojętny. Pomagają młodszym uczniom, dzielą się tym, co sami potrafią, współpracują oraz dzielą się swoim wolnym czasem. W tym półroczu ze wsparciem swoich rodziców zaangażowali się w akcje:
– Jesteśmy życzliwi – powitanie uczniów klasy I,
– Laurka dla służb medycznych,
– Pomaganie przez klikanie,
– Paczka dla Seniora,
– Kartka świąteczna dla medyka,
– Zbieranie nakrętek.

Cytując słowa wielkiego Polaka św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi”– pragniemy podziękować uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie i wsparcie materialne.
Organizatorzy akcji charytatywnych.