Gala Talentów to najważniejsza uroczystość w naszej szkole. Jest podsumowaniem całorocznej pracy – od stycznia roku ubiegłego, do stycznia bieżącego roku. Tegoroczna gala odbyła się 9 lutego 2023 roku.
W uroczystości biorą udział władze samorządowe – p. Michał Pelczar – zastępca wójta gminy Grębocice oraz p. Tadeusz Kuzara – przewodniczący rady gminy. Pani Dyrektor Beata Delikowska wraz z radą pedagogiczną zapraszają rodziców wszystkich uczniów, którzy reprezentują szkołę w konkursach i zawodach sportowych wszystkich szczebli – powiatowych, regionalnych i ogólnopolskich. Gościmy przedstawicieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Polkowic oraz trenerów wszystkich zajęć dodatkowych odbywających się w szkole.
Uroczystość ma kilka odsłon. Najbardziej oczekiwaną częścią jest wręczanie przez p. Dyrektor listów gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, a uczniom – pamiątkowych odznak. W bieżącym roku szkolnym jest takich osób 37. Następnie p. wójt wręcza stypendia naukowe i sportowe uczniom.
Kolejną odsłoną jest przyznawanie tytułu „Talent roku”. Otrzymują go uczniowie, którzy odnoszą sukcesy w konkursach. Nagrodą są statuetki „Victoria” oraz tytuł talentu – odpowiednio – w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Jest to najwyższa nagroda i wyróżnienie dla ucznia w naszej szkole. W tym roku przyznano 12 talentów:
1. TALENT HISTORYCZNY 2022 – Wojciech Ławniczak
2. TALENT POLONISTYCZNY 2022 – Hubert Toporyński
3. TALENT RECYTATORSKI 2022 w kat. klas IV – VIII Hubert Toporyński
4. TALENT CZYTELNICZY 2022 w kat. klas IV – VIII – Stanisław Słowik
5. TALENT RECYTATORSKI 2022 w kat. klas I – III – Julia Toporyńska
6. TALENT CZYTELNICZY 2022 w kat. klas I – III – Julia Toporyńska
7. TALENT MUZYCZNY 2022 – Vanessa Szanter
8. TALENT WOKALNY 2022 w kat. klas I – III -Zuzanna Bilska
9. TALENT KOLARSKI 2022 w kat. klas I – III – Zuzanna Bilska
10. TALENT KOLARSKI 2022 w kat. klas IV – VIII – Michał Bilski
11. TALENT SPORTOWY 2022 – Miłosz Chrzan
12. TALENT LEKKOATLETYCZNY 2022 – Arkadiusz Perner

Trzecią część uroczystości stanowi wręczanie dyplomów uznania wszystkim uczniom, którzy godnie reprezentowali szkołę we wszystkich konkursach i zawodach. Takich osób jest 41.
Każdą część naszej wielkiej Gali poprzedzają występy artystyczne. W tym roku uroczystość rozpoczęła klasa VIIIb, tańcząc poloneza w strojach narodowych. Przygotowała ich p. Anna Kowalczuk. Klasa III wraz ze swoją wychowawczynią, p. Grażyną Kwaśnik, przygotowała aż 3 tańce. Pani Alona Filińskaja przygotowała 2 występy – chóru młodszego i starszego.
Uroczystość poprowadziła w tym roku czwórka uczniów – wyróżnionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Ogólnopolskim Konkursie Edukacji Prawniczej – Julia Bracichowicz, Sara Sokół, Vanessa Szanter i Hubert Toporyński.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY!!!!
Życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!!

Zapraszamy także do obejrzenia Poloneza w wykonaniu klasy VIIIb – kliknij tutaj