Instrukcja dla rodziców/ uczniów logujących się po raz pierwszy do e-dziennika.

Pierwsze logowanie należy wykonać przez komputer. Instrukcja  (500KB)- Logowanie-ucz-rodz.

Logowanie do aplikacji mobilnej. Instrukcja (908 KB) – dostep-mobilny