Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. A Czubą  składa serdeczne podziękowania dla uczniów, nauczycieli i rodziców  za przekazanie kuponów „Talenciaki” na rzecz naszej szkoły.
Z pomocą wszystkich zaangażowanych osób zebraliśmy 900 punktów, które zostały wymienione na zestawy plastyczne i gry  dla naszych uczniów.

Dziękujemy!

Gry i zestawy plastyczne