Portret Kornela Makuszyńskiego

Powiatowy Konkurs Czytelniczy “Czytamy Makuszyńskiego” – Regulamin – Konkurs Czytelniczy SP RZECZYCA