Światełko to symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Polscy harcerze od 30 lat uczestniczą w przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju – po to, aby zagościło na wigilijnych stołach.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. W tym roku objawia się ono jako – „Światło dla ciebie” .

Harcerze z 16. Drużyny Harcerskiej „Tajemnica” Hufca Głogów, do której przynależą uczniowie z naszej szkoły, niosąc lampion ze Światłem Pokoju, przekazali je do urzędów, szkół i przedszkoli oraz kościołów w naszej gminie.

Delegacja harcerzy przekazała także Światło Pokoju w czasie wigilii dla Pieczy zastępczej i instytucjonalnej działającej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

 

Uczniowie naszej szkoły należący do 16. Drużyny Harcerskiej wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną ogłoszonym przez Hufiec ZHP Głogów. W kategorii uczniów klas IV – VI Julia Konarska uczennica klasy IV zajęła I miejsce, a w kategorii klas VII – VIII  Sara Sokół  otrzymała wyróżnienie. Kartka Julii została, wydrukowana w formie pocztówki świątecznej.

Kartka uczennicy klasy IV Julii K. I mc w konkursie Hufca ZHP Głogów