Szkoła 9 i ¾ – pod takim hasłem odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów i rodziców klas IV, V, VI. Tuż po przybyciu do szkoły, uczestnicy otrzymali mapę, która wyznaczała trasę do miejsca 9i ¾ . Gdy wszyscy uczestnicy dotarli do celu, wysłuchali krótkiego listu w języku angielskim. Następnie dzieci i rodzice zostali połączeni w mniejsze zespoły. Sekretne hasło, które było łamańcem językowym, rozpoczynało rozgrywkę. Zmagania były podzielone na 6 etapów. W każdym etapie na uczestników czekała seria zagadek, która testowała umiejętność logicznego myślenia, znajdowanie związków pomiędzy faktami, a także spostrzegawczość. Po dotarciu do ostatniej stacji każda z drużyn musiała wpisać sekretny kod na skrzyni, gdzie znajdowała się tajemnicza nagroda.
Rywalizacja wzbudziła dużo emocji wśród graczy. Wszyscy bawili się świetnie w „Szkole 9 i ¾” !

Zajęcia zorganizowały panie – Alicja Czuba, Kornela Kliszewska i Marita Komperda